Senioren Raad Gemeente Heusden

De Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH), is een overkoepelend samenwerkingsverband van ouderenverenigingen. Wij bevorderen de participatie van senioren in onze maatschappij door het (mede)organiseren en stimuleren van activiteiten die voor hen van belang zijn. Door ons grote netwerk bereiken we iedere maand bijna 2500 senioren met een ouderenmagazine en/ of een nieuwsbrief.  ..

 

seniorenraad

Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de acht ouderenverenigingen. Het dagelijks bestuur bestaat in 2019 uit de volgende personen: 

Vacature (voorzitter)
Arnold Reijnen, (secretaris)
Ria de Folter-Sebregts (penningmeester, voorzitter a.i.)

Actieve werkgroepen van de Seniorenraad zijn:
Bouwen en Wonen
Evenementen en PR.
Zomerschool voor Senioren

Wilt u iets melden of heeft u een vraag?  Stuur ons dan een e-mail via het contactformulier. Relevante informatie van organisaties en instellingen vindt u op de wegwijzer.