Dementievriendelijk Heusden

Een dementievriendelijke gemeente (verder te noemen DVG) houdt rekening met mensen met dementie en streeft naar een gemeenschap waarin mensen met dementie zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen.

De Senioren Raad gemeente Heusden werkt actief mee om de gemeente Heusden dementievriendelijk te maken en heeft dat voornemen In 2017 vastgelegd door de ondertekening van het convenant Dementievriendelijk Heusden.
Op de website van DVG staan verwijzingen, activiteiten en nieuwsberichten.