Vereniging Senioren Heusden

De Vereniging Senioren Heusden geeft informatie over de mogelijkheden voor ontspanning voor ouderen vanaf 55 jaar in de oude Gemeente Heusden zoals deze was voor de samenvoeging met Drunen en Vlijmen. De vereniging bestaat uit een 14-tal clubjes en clubs welke een grote variëteit aan ontspanning kunnen geven.

Hierbij valt te denken aan een kaartclub, een fietsclub en een biljartclub. Ook zijn er twee Jeu-de-Boules clubs, een koersbalclub en nog veel meer mogelijkheden. Voor al deze activiteiten beschikken wij over een tweetal clubhuizen, een in de vesting Heusden en een in Oudheusden. Tevens organiseren wij een busreis per jaar, een Nieuwjaarsreceptie en een Kerstviering.

Voor al deze mogelijkheden vragen wij een bescheiden contributie van € 10,00 per jaar.
Voor deelname aan een van de bij ons aangesloten clubs kan ook een contributie worden gevraagd. Deze zal echter ook zo bescheiden mogelijk zijn.