KBO Nieuwkuijk

 

KBO-Nieuwkuijk is een vereniging van en voor ouderen vanaf 50 jaar. De thuisbasis is in ’t Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253 AN Nieuwkuijk.
KBO-Nieuwkuijk is een afdeling van KBO-BRABANT en onderschrijft de algemene doelstellingen t.a.v. het behartigen van zowel materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen. KBO-afdeling Nieuwkuijk tracht op het niveau van de woonkern Nieuwkuijk afgestemde wijze uitvoering te geven aan voornoemde algemene doelstellingen. Behalve activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van ouderen wordt ook veel aandacht geschonken aan het bevorderen van de sociale contacten.

SOCIAAL NETWERK
Onze vereniging wil bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, de solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en wil daarvoor een sociaal netwerk bieden.

Bij de activiteiten binnen de KBO-afdeling Nieuwkuijk ontmoeten de senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.

Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden welke samen uitvoering geven aan het jaarprogramma zoals kort samengevat in het navolgend overzicht.

Bestuurswerkzaamheden afdeling Nieuwkuijk en vertegenwoordigingen naar KBO-Kring De Langstraat, Senioren Raad gemeente Heusden, KBO Tabletproject

Het organiseren van op de doelgroep gerichte bijeenkomsten over zorgthema’s

Verzorgen van de periodieke verspreiding van magazine ONS.

Vieringen, zinbeleving, reizen en excursies zoals:
Bezoek seniorenexpo
Bijdrage aan de organisatie van bedevaarten.
Voorjaarstocht
Herfsttocht
Bijdragen aan de organisatie van een meerdaagse zomerreis
Excursies naar bedrijven
Organiseren van een kerstviering.

Thematische ontmoetingsmomenten met recreatieve aspecten voor alle leden:
Nieuwjaarsbijeenkomst
Jaarvergadering
Bijeenkomst opening zomerseizoen
Herfstbijeenkomst en sluiting zomerseizoen
Sint Nicolaasbijeenkomst

Plaatsgebonden ontspanningsgericht recreatieve en deels ook bewegingsgericht ontmoetingsmomenten bij:
Kaarten (rikken en jokeren, maandelijks van september t/m april)
Kienen (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
Koersbal (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
Jeu de boules (van april t/m mei 1x per week en van juni t/m september 2x per week)
Knutselen (van oktober t/m mei 1 per week)
Kaarten maken (van oktober t/m mei 1x per week)

Individuele ondersteuning door:
Belastingadviseur
Ouderenadviseur
Cliëntondersteuning Zorg