KBO Vlijmen-dorp

Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp is onderdeel van KBO-Brabant. Wij organiseren veel activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, bewegen en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belasting invulhulpen en administratieve ondersteuners.

Binnen de KBO is ook ruimte voor nieuwe initiatieven en uw inzet als vrijwilliger is van harte welkom!

Als lid van uw lokale KBO, bent u tevens lid van KBO-Brabant.

Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:
• Algemene vraagbaakfunctie; zowel per telefoon als per e-mail
• Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau, in het bijzonder op het
gebied van inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg
• Collectiviteitkorting, bijvoorbeeld zorgverzekeringen
• Informatieverstrekking via de website www.kbo-brabant.nl
• Korting op medische keuring voor het rijbewijs
• Ledenpas, verstrekt via Afdeling, met o.a. kortingen bij lokale organisaties
• Maandelijks het full-colour magazine Ons voor senioren
• Senioren Expo Veldhoven
• Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp,
Secretariaat Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp, Mozartlaan 16, 5251 HK Vlijmen.
Telefoon: 073-5114623.
E-mail: Reijnenawh@gmail.com