KBO Vlijmen-dorp

Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp is onderdeel van KBO-Brabant.
Wij organiseren veel activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, bewegen en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belasting invulhulpen en administratieve ondersteuners.

Binnen onze vereniging is ook ruimte voor nieuwe initiatieven en uw inzet als vrijwilliger is van harte welkom!

Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp:
Secretariaat: Mozartlaan 16, 5251 HK Vlijmen.
Telefoon: 073-5114623.
Email: info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl
Website: www.ouderenverenigingvlijmendorp.nl.
Facebook: https://www.facebook.com/OuderenverenigingVlijmenDorp?fref=ts