KBO Haarsteeg

De Katholieke Bond van en voor ouderen (KBO) in Haarsteeg is opgericht op 15 februari 1973 en heeft haar bestaansrecht dus wel bewezen. Het 40 jarig jubileum is daarom ook op die datum in 2013 op een gezellige wijze met de leden gevierd.

Nieuwsberichten
KBO Haarsteeg organiseert ieder jaar een dagreis en zo mogelijk in het najaar nog een activiteit.  De activiteitencommissie stelt ieder jaar een mooi programma samen.

Jaarlijkse activiteiten :
Wandelen op Donderdag om de 2 weken.
Jeu-de-boules: iedere Woensdagmiddag

Activiteitencommissie:
p/a Mevr.  José van Beurden
Haarsteegsestraat  24
5254 JR Haarsteeg
e-mail: josevanbeurden@gmail.com
tel: 073-5112688

secretariaat: doormoonen@ziggo.nl