Wegwijzer

Met de wegwijzer willen wij u snel de weg wijzen naar organisaties, instellingen, websites, diensten en/of aanbodgerichte activiteiten via trefwoorden die gerangschikt zijn op alfabetische volgorde. Alle aanvullingen die gericht zijn op informatieverstrekking voor ouderen in de gemeente Heusden zijn welkom.

 

Bijeen
Netwerk van partijen op het terrein van zorg, jeugd en werk.

 

Dementievriendelijk Heusden.

 

Een tegen eenzaamheid. Kijk de presentatie en de bijlage.

 

Gemeente Heusden
Bezoekadres Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen. Het postadres is Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA  Vlijmen.
E-mail: info@heusden.nl . Tel. 14 073 of 073-513 17 89.

 

Huistest
Hoe veilig is uw huis? Doe de gratis huistest en ontdek de verbeterpunten.

 

KBO Kring en afdelingen KBO-Afdelingen vormen de basis van de vereniging KBO-Brabant. Elke KBO-afdeling heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het organiseren en ontwikkelen van activiteiten op sociaal cultureel gebied. Daarnaast is in de gemeente een KBO-kring die de aangesloten afdelingen vertegenwoordigt en de leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. De KBO-kring zorgt ervoor dat belangrijke informatie uit de regio terechtkomt bij KBO Brabant.

 

Contour de Twern (voorheen Modus)
Steun- en adviespunt voor mantelzorgers en ouderen. Tel.: 0416 373670

 

Nibud
Informatie, tips en hulpmiddelen om meer inzicht in en grip op uw geld te krijgen.

 

Notaris
Veel zaken regelt u bij de notaris. Op deze website vindt u uitgebreide informatie.

 

Rijbewijs aanvragen
Keuringsartsen Mw. JCC Engelenburg-van Dorst, Rijnring 14, 5152 RA Drunen. Tel. 06-22692553. Kosten: € 25,– bij normale keuring voor het verlengen van het rijbewijs voor 75 jaar en ouder. 
In Vlijmen een maal per maand in het Woonzorgcentrum Sint Janshof, Pastoor van Akenstraat 30. Vooraf een afspraak maken bij het landelijke afsprakenbureau: 085-4883616. Een datum reserveren kan via www.goedkopekeuringen.nl.
Let op: Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD)

Per Saldo
Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

Supportbeurs : informatie over aanpassingen en WMO

Woonveste
Een senioren (plus) woning is bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder, is meestal vrij van drempels en de etage is bereikbaar via een lift. De eerste slaapkamer, woonkamer en badkamer zijn gelijkvloers.

Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan van het college van Heusden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de ontwikkeling van beleid.

Wijzer in geldzaken
Deze website is een initiatief van de Rijksoverheid en partners en geeft u betrouwbare onafhankelijke informatie over uw geldzaken.