KBO Drunen

KBO Drunen is een actieve ouderenvereniging die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten. Daarbij kunt u o.a. denken aan voorlichtingsbijeenkomsten, ontspanningsavonden in het voorjaar en najaar, een zomerreis in mei, zomeractiviteiten (bustochten) op vijf donderdagmiddagen in juli en augustus, bijeenkomsten met Kerstmis en Nieuwjaar en iedere maand een voorlichtingsbijeenkomst of verrassende activiteit.

De vrijwillige ouderenadviseurs, Nanny de Poot, Paul van Hulten en Ria de Folter, kunnen u helpen bij uw vragen over zorg of hulpverlening. Zij wijzen u de weg en adviseren u over de  mogelijkheden en het aanbod in de gemeente.