KBO Vliedberg

Ouderenvereniging Vliedberg Vlijmen is opgericht in 1972. De leden zijn hoofdzakelijk woonachtig in de wijk Vliedberg in Vlijmen.
De wekelijks terugkerende activiteiten vinden plaats in buurthuis de Mand, gebouw Caleidoscoop in de Jan Steenstraat in Vlijmen (Vliedberg). Deze activiteiten bestaan uit koersbal, spelletjes, knutselen etc. In de zomermaanden wordt er buiten (tegenover de Mand) jeu de boules gespeeld. Ook wordt er jeu de boules gespeeld gezamenlijk met Vlijmen-Dorp bij buurthuis de Korf.

De vereniging heeft een zeer actieve activiteitencommissie, die gedurende het gehele jaar een gevarieerd programma organiseert. Te denken valt aan een reisje met de bus, bezoeken van een museum of tentoonstelling en een excursie naar een bedrijf of instelling.

Ook een muziek-of cabaretvoorstelling staat regelmatig op het programma. En natuurlijk de jaarlijks terugkerende kerst- en nieuwjaarsviering.

Indien daartoe aanleiding bestaat worden er lezingen/voorlichtingen georganiseerd over actuele onderwerpen welke senioren aangaan.

Ook kan de vereniging zijn leden bij het invullen van het belastingformulier of de aanvraag voor zorg- en huurtoeslag ondersteunen.

Leden die ziek zijn en/of behoefte hebben aan een bezoekje worden niet vergeten.
Kortom een vereniging met veel activiteiten en ondersteuning voor haar leden.

Ouderenvereniging Vliedberg Vlijmen (O.V.V.)
Secretariaat: Multatulistraat 7, 5251 WV  Vlijmen,
telefoon: 073 5130080
e-mail: ovvkbobrabant@gmail.com
Telnr. 073 5117961

Het bestuur van de O.V.V. bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris: Dhr. J.M.M. Post
Penningmeester: Dhr. R. Vink
Bestuurslid (Ledenadministratie): Dhr. G. Govaarts
Bestuurslid (Activiteitencommissie): Mevr. N. Lopulalan – Rosendal