Tijdens de bestuursvergadering van de Senioren Raad Gemeente Heusden die plaats vond op dinsdag 19 maart 2019 in Heusden, hebben we afscheid genomen van drie afgevaardigden van seniorenorganisaties.

Bestuur Seniorenraad 19 maart 2019: Jan van de Merwe, vice-voorzitter; Ria de Folter, penningmeester; Jens Cnossen, voorzitter en Arnold Reijnen, secretaris.

Jan van de Merwe en Hans van Drunen waren bestuursleden van Vereniging Senioren Heusden en als zodanig afgevaardigden in de Seniorenraad. Ben van Heuven vervulde die rol vanuit zijn functie als bestuurslid van KBO Vliedberg .
Na een feestelijk kopje koffie bedankte voorzitter Jens Cnossen de drie afgevaardigden namens het bestuur voor de fijne samenwerking. Een speciaal woord van dank ging uit naar Jan van de Merwe, die zich jarenlang heeft ingezet voor de senioren in onze gemeente en ook deel uitmaakte van de werkgroep Bouwen en Wonen van de Seniorenraad en zijn voorganger SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden). De vertrekkende leden werden verrast met een kleine attentie en een prachtige bos bloemen.
Als nieuwe afgevaardigden konden we verwelkomen Ad Mandemakers en Menno Engwerda van Vereniging Senioren Heusden.