Jaarlijks ontvangt u bij de afrekening van Brabant Water een overzicht van de kosten voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing. In 2019 bedraagt het vastrecht € 123.
Maakt u gebruik van een bovengrondse verzamelcontainer voor de inzameling van PMD- en GFT-afval, een biobakje voor de inzameling van GFT-afval en/of losse PMD-zakken voor de inzameling van PMD-afval dan betaalt u € 154 aan vastrecht.

Restafval
Het komend jaar betaalt u net als in 2018 voor het restafval € 2,30 per inworp in de ondergrondse restafvalcontainers.

Ledigen GFT en PMD containers
Vanaf 1 januari 2019 betaalt u een bedrag per keer dat u de GFT-container en PMD-container laat ledigen.
GFT-container (140 liter) € 1,00 per keer
GFT-container (240 liter) € 1,70 per keer
PMD-container (140 liter) € 1,00 per keer
PMD-container (240 liter) € 1,70 per keer