In het Alzheimercafé wordt iedere maand een ander thema besproken waar mensen mee te maken kunnen krijgen. Dit keer is het thema: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de “zorgval”.

Het Alzheimer Café is een gezellige en veilige plek om lotgenoten te ontmoeten en voor mantelzorgers om met elkaar van gedachten te wisselen. Er is veel (gratis) informatie beschikbaar over het onderwerp.
Gastvrouwen zorgen voor een goede ontvangst en begeleiding.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://www.facebook.com/ahcheusden

Locatie:
Sint Janshof, ingang ontmoetingscentrum De Hop in Vlijmen. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur.

U bent van harte welkom.