De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering.
De eerste 385 euro betaalt u dus zelf. Als u ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro. Daarnaast betaalt u voor sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al om honderden of zelfs duizenden euro’s gaan.

Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden komen, heeft het kabinet voor 2019 maatregelen genomen. Tot een bedrag van 250 euro betaalt u de eigen bijdrage zelf, en alles wat daarboven komt vergoedt de zorgverzekering.

Meer over deze maatregel en de overige veranderingen op het gebied van de zorgverzekering voor 2019, vindt u op de website van Independer.
Wilt u per geneesmiddel zien of het in het GVS is opgenomen, of er een eigen bijdrage geldt en of er nog andere voorwaarden zijn? Ga dan naar www.Medicijnkosten.nl, een website van Zorginstituut Nederland.