Eigen bijdrage medicijnen vanaf 2019 niet meer dan 250 euro

Goed nieuws voor mensen die veel medicijnen gebruiken: in 2019 wordt de eigen bijdrage gemaximeerd op 250 euro. Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot...

Vergoeding medicijnen zorgverzekering

De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekering. De eerste 385 euro betaalt u dus zelf. Als u ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro. Daarnaast betaalt u voor sommige medicijnen een...

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven worden uitgegeven door de Werkgroep Publiciteit en verschijnen onregelmatig. U kunt zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrieven bij Reijnenawh@gmail.com. Als u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen laat het ons weten en wij zullen uw adres van...

Alzheimercafé gemeente Heusden

In het Alzheimercafé wordt iedere maand een ander thema besproken waar mensen mee te maken kunnen krijgen. Dit keer is het thema: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de “zorgval”. Het Alzheimer Café is een gezellige en...